Hi, aangenaam. Mijn naam is Marieke, professioneel wereldverbeteraar.

In gesprekken zie ik dan meestal een blik van “ehh, zei ze dat nou echt?”. Ja, ik ben professioneel wereldverbeteraar. Ik werk voor een mooiere en duurzamere wereld. Hopelijk samen met jou.
Al jong maakte ik de keuze voor duurzaamheid. Een opleiding die je leert hoe je de wereld beter kan maken, dat paste bij me. Mijn talent en liefde voor het organiseren van grote projecten en evenementen is daar ontstaan. Voor overheidsinstellingen, commerciële bedrijven en non-profit organisaties heb ik hier verder aan gewerkt.
Het morele kompas was bij bedrijven vaak oppervlakkig of niet oprecht. Ik wil je laten ervaren dat het anders kan: werken aan een mooiere en duurzamere wereld terwijl je je eigen doelen glansrijk behaalt.

Dat doe ik in de vorm van Conference Consultancy en Projectmanagement.